Birds

Birds
Product Number Image Product Name
60048-17 EMU KOONDOOLA SMALL 17CM EMU KOONDOOLA SMALL 17CM
6825 KIWI SITTING KIWI SITTING
5716-17 KOOKABURRA W/SOUND CHIP 17CM KOOKABURRA W/SOUND CHIP 17CM
11162-18 CASSOWARY 18CM CASSOWARY 18CM
60048-30 EMU KOONDOOLA 30CM EMU KOONDOOLA 30CM
11156-18 PARROT LORIKEET W/SOUND CHIP18CM PARROT LORIKEET W/SOUND CHIP18CM
11160-18 COCKATOO W/SOUND CHIP18CM COCKATOO W/SOUND CHIP18CM
11164-18 GALAH W/SOUND CHIP18CM GALAH W/SOUND CHIP18CM